51: Träffa Ylva Schön rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för allas rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Ylva Schön jobbar som rådgivare på SPSM. Ylva har tidigare arbetat som lärare och specialpedagog med särskild inriktning mot läs- och skrivsvårigheter. Hon delar med sig av sin erfarenhet och kunskap i SPSM:s egen blogg. I det här avsnittet pratar Ylva med Alma och Fanny om elevers självkänsla och vad hon skulle ha gjort annorlunda som lärare om hon hade vetat allt hon vet idag om dyslexi. Lär dig mer om SPSM:s uppdrag och varför det är så viktigt att sätta in extra stöd i skrivundervisningen för dyslektiker. I slutet av avsnittet ger Ylva konkreta tips på verktyg och stöd som underlättar skrivandet för personer med dyslexi. 

DyssePodden
DyssePodden
51: Träffa Ylva Schön rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
/

50: Jubileumsavsnitt med skolminister Lina Axelsson Kihlblom!

”Jag vill ha en skola där vi utgår från att dyslektiker finns”, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Femtio avsnitt fyllda med dyslexisnack firar vi med en exklusiv intervju med Lina Axelsson Kihlblom. Den 30 november 2021 tog hon plats som skolminister i Magdalena Anderssons nya regering. Lina har en intressant och gedigen meritlista bland annat som jurist, rektor, grundskolechef och förvaltningschef. 2015 författardebuterade Lina med boken ”Kommer du tycka om mig nu?” där hon berättar om sin könskorrigering. 

Lina är troligtvis den första svenska skolministern som har dyslexi. Som dyslektiker vet hon precis hur jobbigt det kan vara att kämpa varje dag i skolan och att inte våga prata om sin dyslexi.

I DyssePodden berättar Lina om sin dyslexi och hur den påverkar hennes dagliga arbete. Hon ger oss sin syn på skollagen och vad hon tycker bör förändras. Alma och Susanne (Fanny var hemma på grund av sjukdom) ställer frågor om bland annat läxhjälp och lovskola, samarbetet mellan skola och förälder och den psykiska ohälsan hos elever med diagnoser. Missa inte Linas kloka ord till dig som förälder i slutet av avsnittet. 

Tack Lina för att du bryter barriärer och för att du visar att allt är möjligt!

DyssePodden
DyssePodden
50: Jubileumsavsnitt med skolminister Lina Axelsson Kihlblom!
/

49: Nu nollar vi utanförskapet tillsammans med Sanna Wolk

NU: Nolla utanförskapet, startades 2017 på initiativ av Sanna Wolk, professor i juridik och specialist på immaterialrätt. 2019 fick NU: pris för årets utbildningsinsats på FAKTUM-galan. 

NU: fokuserar på utbildning och nätverk för elever i utanförskap. Utanförskapet kan handla om att man bor i ett utsatt område, dålig självkänsla, obefintliga nätverk och avsaknad av framtidsplaner. 

Tack vare samarbete med företag som ställer upp som läxhjälpare får barn och ungdomar utbildning och ett långsiktigt samarbete med flera stora svenska företag. Läxhjälpen utförs i företagens lokaler tillsammans med personal från företaget. Ett smart sätt att ge eleverna en chans att se hur det faktiskt ser ut inne på företagen och vilka olika yrkesroller som finns. Samtidigt ger det läxhjälparna en inblick i elevernas värld och deras kultur. 

Sanna Wolk berättar för Alma och Fanny om varför hon startade NU: och om sin drivkraft. Arbetet som NU: gör ger positiv samhällsnytta under en lång tid framöver och det ger ungdomarna ett sammanhang där de växer som individer. 

Sanna är själv dyslektiker och det blir ett intressant samtal om hjälpmedel och diagnoser, hjälper eller stjälper de. Många tänkvärda reflektioner och tips på personliga ”verktyg” som har hjälpt Sanna både i skolan och i yrkeslivet. Sanna är en stor förebild för alla som kämpar i skolan, med eller utan dyslexi. Hennes arbete påverkar livet för många barn och ungdomar som tack vare stöd och pepp från NU: har hittat skolmotivation och ett nätverk som öppnar dörrar. Ett avsnitt fyllt med värme och kloka tankar! 

DyssePodden
DyssePodden
49: Nu nollar vi utanförskapet tillsammans med Sanna Wolk
/

48: Dyslexi och självkänsla

Vad är psykisk hälsa? Det är inte alltid så lätt att förklara men det handlar kortfattat om hur vi mår och trivs med livet. Det kan också handla om vår förmåga att klara livets upp och nedgångar. Forskning visar att många barn och ungdomar med dyslexi lider av dålig självkänsla. Detta påverkar den psykiska hälsan och kan göra det svårare att hantera motgångar.

Lennart Ewaldsson är legitimerad psykolog sedan 1998 och specialist i neuropsykologi bland annat på Psykologforum i Uddevalla. Han har många års erfarenhet av psykologbedömningar, behandling och klinisk handledning tillsammans med föräldrar, barn och ungdomar. Lennart är själv dyslektiker och förälder till två barn med dyslexi. I DyssePodden berättar han om sin egen skolgång och hur han hittade egna verktyg för att klara av såväl grundskola som universitet. 

Alma och Fanny har själva erfarenhet av dålig självkänsla på grund av dyslexi. I samtalet med Lennart tar de upp frågor som ibland tappas bort i diskussionen mellan elever, föräldrar och skola. Det är ofta så mycket fokus på hjälpmedel och anpassningar att måendet glöms bort.

I det här avsnittet får du bland annat veta mer om varför det är viktigt att jobba med sin egen självbild, hur man hittar en inre trygghet, skillnader mellan tjejer och killar och hur man kan upptäcka dålig självkänsla hos sitt barn. Lennart ger oss konkreta tips på hur man stärker sin egen eller någon annans självkänsla och självförtroende. Missa inte ett av våra viktigaste avsnitt!

DyssePodden
DyssePodden
48: Dyslexi och självkänsla
/

47: Mitt barn har dyslexi – så här gjorde vi!

Alma och Fanny har bjudit in sina mammor, Åsa och Kristin, till DyssePodden. Detta är ett fantastiskt avsnitt att lyssna på tillsammans med hela familjen. Ett känslosamt samtal med hög igenkänningsfaktor för alla oss föräldrar som har barn med dyslexi.

Alma och Fanny tog studenten i våras och mammorna har fått lite tid att reflektera över sina döttrars skolgång och vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. De har också funderat över sin egen roll som förälder till ett barn med dyslexi och vad de hade kunnat göra annorlunda.

Samtalet handlar bland annat om hur föräldrarna såg tecken på läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder både hos Alma och Fanny men ändå dröjde dyslexidiagnoserna flera år. Åsa och Kristin resonerar över hur man ska agera som förälder om barnet eller ungdomen inte vill ha hjälp i samtalet med skolan. Bör man som förälder köra över sitt barn och ta kontakt med skolan ändå? Påverkar det skolans beslut angående anpassningar om det är eleven själv som ber om hjälp eller om det är en förälder som tar samtalet med skolan?

Det blir extra känslofyllt när samtalet kommer in på känslor och hur man som förälder kan känna enormt dåligt samvete. Både på grund av tjat och hårda ord vid läxläsning men också den ständiga känslan av att man borde stå på sig mer gentemot skolan. Alma och Fanny är dock rörande överens med sina mammor om att föräldrar inte ska känna dåligt samvete och att det blir bra till slut i alla fall!

Missa inte detta fina avsnitt med två föräldrar som delar med sig öppenhjärtigt av sina egna erfarenheter och reflektioner!

För er som undrar så kunde inte papporna vara med under den här intervjun men vi hoppas såklart att de kan medverka någon annan gång.

DyssePodden
DyssePodden
47: Mitt barn har dyslexi – så här gjorde vi!
/