32: Hur kan jag tänka för att det skall kännas lättare med matten?

Simon träffade logoped Markus Björnström första gången när han gjorde en dyskalkyliutredning. Markus är specialiserad på att utreda matematiksvårigheter. Nu följer han upp sin tidigare intervju med Markus om hur han skall tänka om sina matematiksvårigheter.

Simon träffade logoped Markus Björnström första gången när han gjorde en dyskalkyliutredning. Markus är specialiserad på att utreda matematiksvårigheter. Nu följer han upp sin tidigare intervju med Markus om hur han skall tänka om sina matematiksvårigheter. 

DyssePodden
DyssePodden
32: Hur kan jag tänka för att det skall kännas lättare med matten?
/