Sponsra DyssePodden

Genom att stötta eller samarbeta med oss bidrar ni till att öka samhällets kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans hjälper vi såväl föräldrar som barn och ungdomar som lever med dyslexi.

Som sponsor för DyssePodden har ni som företag möjlighet att marknadsföra er i en kanal där en engagerad målgrupp lyssnar och på en växande marknad.

Vill ni stötta DyssePoddens arbete? För mer information, kontakta oss via dyslexi@fdb.nu.