DyssePodden

Sök
Stäng denna sökruta.

Sponsra DyssePodden

Genom att stötta eller samarbeta med oss bidrar ni till att öka samhällets kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans hjälper vi såväl föräldrar som barn och ungdomar som lever med dyslexi.

Som sponsor för DyssePodden har ni som företag möjlighet att marknadsföra er i en kanal där en engagerad målgrupp lyssnar och på en växande marknad. Vill ni stötta DyssePoddens arbete?

För mer information, kontakta oss via  info@fdb.se.