34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?

Simon intervjuar Nadja som går på gymnasiet om hur det har påverkat hennes skolgång att ha både dyslexi och ADHD och hur hon upplever det idag.

Simon intervjuar Nadja som går på gymnasiet om hur det har påverkat hennes skolgång att ha både dyslexi och ADHD och hur hon upplever det idag.

DyssePodden
DyssePodden
34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?
/