DyssePodden

34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?

\\
Avsnitt 34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?
DyssePodden
DyssePodden
34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?
/

Simon intervjuar Nadja som går på gymnasiet om hur det har påverkat hennes skolgång att ha både dyslexi och ADHD och hur hon upplever det idag.