DyssePodden

Sök
Stäng denna sökruta.

46: Hjärnan gör jobbet även när vi använder talsyntes

\\
avsnitt 46
dyssepodden logo
DyssePodden
46: Hjärnan gör jobbet även när vi använder talsyntes
Laddar in
/

Nytt avsnitt av DyssePodden. Tor Ghai har själv grav dyslexi och Adam Gustavsson har en son med dyslexi. Vad har Tor och Adam mer gemensamt? Jo, de har båda satsat på att bygga digitala verktyg för dyslektiker.  TorTalk och IcanRead konverterar text till tal. Båda verktygen är utvecklade med en enkel och användarvänlig design.

Tor arbetade tidigare på MTM (Myndigheten för tillgängliga medel) med talsyntes för synskadade och han märkte att det fungerade för honom. När Thor började studera psykologi 2010 tog han fram ett digitalt verktyg för eget bruk. Detta har utvecklats till dagens TorTalk. Tor och Adam ger oss en inblick i hur talsyntes fungerar och varför det ibland låter lite konstigt. De förklarar för oss hur deras respektive verktyg fungerar. Grundtanken är ungefär densamma men med vissa skillnader, bland annat att IcanRead översätts till 60 olika språk och med TorTalk kan man välja bort text inom parentes (till exempel referenser).

Tor och Adam berättar för Alma och Fanny om sina egna erfarenheter som dyslektiker och som förälder till ett barn med dyslexi. Samtalet handlar också om hjälpmedel då och nu, hur dyslexin kan försvåra för de som har två modersmål och att vi måste bli duktigare på att bekräfta och lyfta styrkorna hos barn med dyslexi. Avsnittet avslutas med reflektioner runt avkodning och varför det är så bra att använda talsyntes.