DyssePodden

Sök
Stäng denna sökruta.

60: Diagnos, och sen då? 

\\
avsnitt 60
dyssepodden logo
DyssePodden
60: Diagnos, och sen då? 
Laddar in
/

Vad händer efter att man fått diagnos? Vilka känslor väcker det och vad har vi lärt oss? Det är några av de frågor som Oliver, Livia, Fabian och Matilda pratar om i DyssePodden denna gång. Ett härligt avsnitt med insikter, tips på verktyg och att inte känna sig ensam.

Alla förstår inte vad en diagnos innebär

Att det blir betydligt lättare när man fått diagnos och tillgången till bra anpassning i skolan gör stor skillnad. Tyvärr är det inte alltid som lärarna förstår. När Fabian gick i sexan var det ingen som berättade att han kunde få texten uppläst. Det blev mycket gissande på frågorna. Det blev lite “ole dole doff” när han skulle svara, för orken tog slut innan han kommit till sista sidan. Hade skolan varit tydligare med vilka rättigheter man har, då hade det varit lättare, säger han. Alla fyra är överens om att skolan kan bli bättre! Det viktigt att fråga vad personen behöver hjälp med och på vilket sätt. För alla med dyslexi behöver inte samma hjälp utan det behöver anpassas efter individen.

Dyslexipenna, vad är det?

Hör Livia och Matilda berätta om “dyslexipennan” som du kan få utskriven om du kontaktar logopeden, dock skiljer det sig från i olika landsting. Pennan kombinerar både skrivandet och möjligheten att spela in. Genom att spela in kan man få det man hört upprepat igen vilket gör det lättare att ta till sig. När frågan från om det inte var fusk kommer från kompisarna. Har de förklarat att ett av problemen med dyslexi är att man inte kan skriva och lyssna samtidigt! Att då få möjligheten till repetitionen är värdefullt och en bra hjälp.

Det är viktigt att inte känna sig ensam

Många har mer än en diagnos och Livia som har en grov dyslexi har blivit uppmanad av sin lärare att göra en utredning om ADHD. Oliver däremot har en mildare variant av dyslexi där läsningen och att komma ihåg det han läst är det svåraste. Även om dyslexin visar sig på olika sätt, kan det vara skönt att ha kompisar som också är dyslektiker. Det är viktigt att man inte behöva känna sig ensam. 

Dyslexiläger är ett tips för att lära känna andra. Sist i podden får du höra vad Fabian har för erfarenheter av läger.