91: Hur kan lärare möta barn med dyslexi och andra diagnoser

\\
sarah holst1
dyssepodden logo
DyssePodden
91: Hur kan lärare möta barn med dyslexi och andra diagnoser
Laddar in
/

Vi har en gäst med unik erfarenhet idag – Sarah Holst har varit forskare och är nu lärare i naturkunskap och matematik på Östra Reals Gymnasium i Stockholm och Östra Gymnasiet i Huddinge. Hon är också en mamma till 2 barn som har grav/måttlig dyslexi + ADHD och ett barn har hög begåvning.

Sarah leder oss från när hon var forskare till övergång till lärararbete och stöd för barn med flera diagnoser och hög begåvning. Hon berättar varför det gick just så och vad hon har lärt sig under den tiden.

Hon visar hur lärare kan jobba med elever med flera diagnoser och vilka anpassningar funkar för dem. Vi pratar bland annat on provtillfällen, hennes åsikt om att dyslektiker får skriva för hand och hjälpmedel. Sarah förklarar vad mild, måttlig och grav dyslexi är, vad är skillnaderna och hur elever har det i olika skolnivåerna. Vi får veta också om hög begåvning och hur det funkar tillsammans med dyslexi.