DyssePodden

11: Om Nationella Proven – Vilka anpassningar har jag rätt till?

\\
Avsnitt 11: Om Nationella Proven - Vilka anpassningar har jag rätt till?
DyssePodden
DyssePodden
11: Om Nationella Proven - Vilka anpassningar har jag rätt till?
/

Stephani och Simon pratar med Rektor Camilla Simonsson på Eneskolan och Maj Götefelt på skolverket.