DyssePodden

19: Talsyntes – varför det är bra att läsa med öronen

\\
Avsnitt 19: Talsyntes - varför det är bra att läsa med öronen
DyssePodden
DyssePodden
19: Talsyntes - varför det är bra att läsa med öronen
/

Simon intervjuar Logoped Sofia Grunér om talsyntes som hon forskat om.