23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?

Simon intervjuar Rebecca Andersson som föreläser för lärare och elever om hur det är att ha dyslexi.

Simon intervjuar Rebecca Andersson som föreläser för lärare och elever om hur det är att ha dyslexi.

DyssePodden
DyssePodden
23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?
/