DyssePodden

23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?

\\
Avsnitt 23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?
DyssePodden
DyssePodden
23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?
/

Simon intervjuar Rebecca Andersson som föreläser för lärare och elever om hur det är att ha dyslexi.