DyssePodden

24: Dyslexi och matematik

\\
Avsnitt 24: Dyslexi och matematik
DyssePodden
DyssePodden
24: Dyslexi och matematik
/

Simon intervjuar Logoped Markus Björnström om hur dyslexi kan påverka matematiken.