DyssePodden

5: Om läsning och talsyntes

\\
Avsnitt 5: Om läsning och talsyntes
DyssePodden
DyssePodden
5: Om läsning och talsyntes
/

I avsnitt 5 av DyssePodden berättar Tor Ghai som utvecklat TorTalk om hur talsyntes förändrat hans liv.