DyssePodden

7: Tips för bättre studieteknik

\\
Avsnitt 7: Tips för bättre studieteknik
DyssePodden
DyssePodden
7: Tips för bättre studieteknik
/

Intervju med Anna Tebelius Bodin som forskat på Harvard om lärande och motivation.