DyssePodden

Att leva med dyslexi

Att leva med dyslexi kan innebära utmaningar, men det innebär inte att det är omöjligt att leva ett framgångsrikt och glädjefyllt liv.  Många kan möta svårigheter relaterade till läsning, skrivning och stavning, men de besitter också unika förmågor och talanger.

Dyslexi är en del av en persons liv, men det behöver inte vara ett hinder för att uppnå framgång och lycka.

Här har vi samlat poddar som belyser just detta.

Avsnitt 48: Dyslexi och självkänsla

48: Dyslexi och självkänsla

I avsnitt 48 träffar vi Lennart Ewaldsson som är legitimerad psykolog sedan 1998 och specialist i neuropsykologi bland annat på Psykologforum i Uddevalla.

Avsnitt 34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?

34: Hur är det att ha dyslexi och ADHD?

I avsnitt 34 gör Simon ett intervju med Nadja som går på gymnasiet om hur det har påverkat hennes skolgång att ha både dyslexi och ADHD och hur hon upplever det idag.

Avsnitt 30: Simon's sommarprat

30: Simon’s sommarprat

I avsnitt 30 håller Simon ett sommarprat om hur hans skolgång varit sedan han började skolan. Han har nu precis gått ut nian och berättar också om vilka planer han har i framtiden.

Avsnitt 18: Vad är dyslexi för oss?

18: Vad är dyslexi för oss?

I avsnitt 18 pratar Stephani och Simon om vad de tycker deras dyslexi skall kallas. De har hört saker som funktions-nedsättning, handikapp och diagnos men det som känns mest rätt för dem visar sig vara något annat.

Avsnitt efter kategori

Att Leva Med Dyslexi

Dyskalkyli

Dyslexi

Dyslexi +

Förebilder med Dyslexi och Hjältar

Hem och Skola

Skola

Ung Dyslektiker

Utredningar

Välja Skola

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

Övrigt