DyssePodden

Utredningar

Det är bra om besvär som beror på dyslexi upptäcks tidigt, redan när man är barn. Då kan man minska risken för att barnet hamnar efter i skolan. Det behövs ingen formell diagnos för att ha rätt till stöd och hjälp i skolan, utan det räcker med att svårigheterna finns. Det finns reglerat i skollagen.

Här får du perspektivet både från utredare och de som blev utredda. 

Avsnitt efter kategori

Att Leva Med Dyslexi

Dyskalkyli

Dyslexi

Dyslexi +

Förebilder med Dyslexi och Hjältar

Hem och Skola

Skola

Ung Dyslektiker

Utredningar

Välja Skola

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

Övrigt