DyssePodden

Dyslexi

Dyslexi är en inlärningssvårighet som påverkar förmågan att läsa, skriva och stava korrekt. Det är viktigt att förstå att dyslexi inte är relaterat till intelligens, utan det handlar om hur hjärnan bearbetar språk.

En annan utmaning är att dyslexi kommer i många versioner och är väldigt personberoende. 

Här hittar du mycket kring allt vad dyslexi innebär.

Avsnitt 53: Nyfiken på Sara Bruun

53: Nyfiken på Sara Bruun

I avsnitt 53 Alma och Fanny träffade Sara Bruun i studion och pratade om hennes stora intresse för frågor som rör dyslexi.

Avsnitt 29: Jakten på dyslexi

29: Jakten på dyslexi

I avsnitt 29 gör Simon ett intervju med filmaren Niklas Hyland som gjort ett nytt tv program om dyslexi om hur det varit för honom att ha dyslexi.

Avsnitt 8: Dyslexi + Styrkor = Sant

8: Dyslexi + Styrkor = Sant

I avsnitt 8 gör vi ett samtal med Susanna Cederquist, musiker och lärare, om dyslexi och styrkor.

Avsnitt efter kategori

Att Leva Med Dyslexi

Dyskalkyli

Dyslexi

Dyslexi +

Förebilder med Dyslexi och Hjältar

Hem och Skola

Skola

Ung Dyslektiker

Utredningar

Välja Skola

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

Övrigt