DyssePodden

Sök
Stäng denna sökruta.

Dyskalkyli

Dyskalkyli är en svårighet att räkna och förstå siffror samt deras inbördes relationer. Det kan även påverka förmågan att hantera vardagsmatematik, som att förstå och läsa matrecept eller hantera pengar med mera. 

I dessa podcastavsnitt berättar människor och professionella om sina erfarenheter av att leva med dyskalkyli men också vad dyskalkyli är. De beskriver sina diagnoser och delar små vardagshändelser som kan uppstå när det är svårt att hantera siffror. 

Avsnitt 24: Dyslexi och matematik

24: Dyslexi och matematik

I avsnitt 24 Simon intervjuar Logoped Markus Björnström om hur dyslexi kan påverka matematiken.

Avsnitt efter kategori

Att Leva Med Dyslexi

Dyskalkyli

Dyslexi

Dyslexi +

Förebilder med Dyslexi och Hjältar

Hem och Skola

Skola

Ung Dyslektiker

Utredningar

Välja Skola

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

Övrigt