DyssePodden

Sök
Stäng denna sökruta.

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

En central aspekt av att hantera dyslexi är att erhålla rätt stöd och anpassningar. Genom att använda olika hjälpmedel och metoder, såsom talsyntes, textförstoring och strukturerade läs- och skrivstrategier, kan personer med dyslexi övervinna sina utmaningar och nå sin fulla potential. 

Här samlar vi avsnitt som hanterar allt från olika verktyg till hur man ska tänka när man ska lära sig glosor eller öka sin läshastighet.

avsnitt 81

81: Om kartläggning av dyslexi och digitala hjälpmedel

I avsnitt 81 pratar vi med Linnea Edsmyr, logopedisk rådgivare på företaget Logometrica. Linnea berättar lite om sin bakgrund och motivation till att jobba med dyslexi. Just nu jobbar hon på ett företag som hjälper dyslektiker med att testa och kartlägga dyslexi. Hon förklarar varför det är viktigt att testa för dyslexi och hur det går till. Linnea förklarar också skillnaden på medicinsk och pedagogisk utredning.  Förutom det, är hon intresserad i digitala verktyg och berättar hur digitalisering påverkar studier och inlärning. Bland annat, informerar hon om ChatGPT – hur kan det hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter, lärare, specialpedagoger och logopeder. Vad är Logometrica?: Logometrica – ord för alla grundades 1999 av professor Torleiv Høien. På deras hemsida kan

avsnitt 66

66: VR-träning kan öka din läshastighet

I avsnitt 66 sitter Fabian och Oliver i studion tillsammans med Peter Carlsson från företaget Imvi Labs. Peter är en av grundarna till Imvi som tagit fram en VR-träning för att träna upp din ögonkoordination.

avsnitt 28

28: Om studieteknik

I avsnitt 28 Simon har intervjuat några olika personer, med och utan dyslexi, om hur de gör.

avsnitt 15

15: Om studieteknik

I avsnitt 15 pratart Simon och Stephani om hur man hittar sitt bästa sätt att lära och intervjuar en specialpedagog och en kompis.

Avsnitt efter kategori

Att Leva Med Dyslexi

Dyskalkyli

Dyslexi

Dyslexi +

Förebilder med Dyslexi och Hjältar

Hem och Skola

Skola

Ung Dyslektiker

Utredningar

Välja Skola

Verktyg, Studieteknik, Lästräning, Språk

Övrigt