5: Om läsning och talsyntes

I avsnitt 5 av DyssePodden berättar Tor Ghai som utvecklat TorTalk om hur talsyntes förändrat hans liv.

DyssePodden
DyssePodden
5: Om läsning och talsyntes
/

4: Hur går en dyslexiutredning till?

I avsnitt 4 av DyssePodden gör Louise och Gro en intervju med Logoped Sofia Grunér.

DyssePodden
DyssePodden
4: Hur går en dyslexiutredning till?
/

3: Dyslexi är bajs, men…

I avsnitt 3 av DyssePodden gör Louise och Gro en intervju med artisten Vera Nord.

DyssePodden
DyssePodden
3: Dyslexi är bajs, men...
/

2: Våra erfarenheter

I avsnitt 2 av DyssePodden berättar Louise och Gro hur de har upplevt sin dyslexi och vilka strategier de har hittat för att hantera det

DyssePodden
DyssePodden
2: Våra erfarenheter
/

1: Introduktion

I avsnitt 1 av DyssePodden beskriver Gro och Louise tanken bakom DyssePodden och DysseAppen.

DyssePodden
DyssePodden
1: Introduktion
/